Amsal 5

Lumba-lumba dompak Puang-puang Parbangkis Nasihat mengenai perzinahan
1 Ale anakku, paruhurhon ma hapentaran na humbangku, anjaha pateleng pinggolmu hubani hauhuron na humbangku, 1 Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan,
2 ase tarramotkon ho uhur panimbangion, anjaha bibirmu manjolom habotohon. 2 supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan.
3 Mantektekkon manisan do bibir ni boru jalang, anjaha landitan do tolonanni ase minak; 3 Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin dari pada minyak,
4 tapi dobni paetan do ai ase pogu, marot songon podang sidua mata. 4 tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua.
5 Naheini tuad hu hamatean, anjaha langkah-langkahni manuju nagori toruh; 5 Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati.
6 seng ipardulihon dalan hu hagoluhan, kahou do panlangkahni, seng panagamanni. 6 Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat, tanpa diketahuinya.
7 Ai pe, ale anakku, tangihon hanima ma ahu, ulang ma manlembang hanima humbani hata ni pamanganku. 7 Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang dari pada perkataan mulutku.
8 Padaoh ma dalanmu hun bani, anjaha ulang ma dohori labah ni rumahni, 8 Jauhkanlah jalanmu dari pada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya,
9 ase ulang ibere ho gogohmu bani halak na legan, ampa ari-ari ni goluhmu bani halak na so parholong, 9 supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam;
10 ase ulang halak na legan marbosur-bosur humbani pansarianmu, anjaha na hinangalutkonmu laho hu rumah na legan, 10 supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal
11 gabe morong-orong ho bani ujungni, bani parreong ni dagingmu pakon angkulamu, 11 dan pada akhirnya engkau akan mengeluh, kalau daging dan tubuhmu habis binasa,
12 gabe ihatahon ho, “Mase ma nani huhagigihon pangajaran, anjaha itulak uhurhu pinsang-pinsang? 12 lalu engkau akan berkata: “Ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran;
13 Mase ma lang hutangihon sora ni gurungku, anjaha mase ma lang hupateleng pinggolhu bani na mangajari ahu? 13 mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku?
14 Otik nari mando ase magou tumang ahu, i tongah-tongah ni humpulan ni kuria in.” 14 Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan.”
15 Minum ma ho humbani parigimu sandiri, humbani bah na mabaor humbani bah tubuhmu. 15 Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual.
16 Ulang ma manjalir bah na hun parigimu hu darat, gabe bah na mardalan i alaman! 16 Patutkah mata airmu meluap ke luar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan?
17 Ho ma gelah parsimada ijai, ulang dong halak na legan hasomanmu. 17 Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain.
18 Sai pinasu-pasu ma bah tubuhmu, anjaha malas ma uhurmu bani parinangon sanggah haposoonmu, na laingan songon ursa, na majenges songon balua. 18 Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri masa mudamu:
19 Sai hajengesonni ma na pabosurhon ho, anjaha marsombuh-sombuh ma ho marhitei holongni. 19 rusa yang manis, kijang yang jelita; biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya.
20 Mase ma, ale anakku, mabuk ho bani parinangon ni halak, anjaha irohop ho naboru na legan? 20 Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing?
21 Ai talar do dalan ni ganup halak i lobei ni Jahowa, anjaha ipardiatei do ganup langkah-langkahni. 21 Karena segala jalan orang terbuka di depan mata TUHAN, dan segala langkah orang diawasi-Nya.
22 Hajahatonni sandiri do na manangkap parjahat, anjaha ipardiatei do ganup langkah-langkahni. 22 Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri.
23 Matei do ia halani itulak pangajaran, anjaha halani banggal ni haotoonni kahou do ia. 23 Ia mati, karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat.
<< Amsal 4