Amsal 27

27:1 Ulang ma pangunsagahkon pasal ari patar, ai seng ibotoh ho atap aha na boi masa bani sada ari. (Jak. 4:13, 14.) 27:1 Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu.
27:2 Halak na legan ma na mamuji ho, ulang ma pamanganmu sandiri, hasoman na lain ma, ulang bibir sandiri. (2 Kor. 10:12.) 27:2 Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kaukenal dan bukan bibirmu sendiri.
27:3 Borat pe batu, sonai homa horsik, tapi boratan do hunjai borit ni uhur marhalanihon ni halak na oto. 27:3 Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh.
27:4 Parah do gila, anjaha gajag do ringis, tapi ise ma na tolap manahan parsimburuon? 27:4 Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu?
27:5 Rahanan do pinsang-pinsang na talar, humbani holong na pinonop-ponop. 27:5 Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi.
27:6 Ugah halani lonsing-lonsing ni huan-huan, holong do ai, tapi simmah-summah ni halak pardomdom, sipakulah-kulah do. (Ps. 141:5.) 27:6 Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah.
27:7 Halak na bosur sobalan do age bani manisan, tapi halak na loheian matobu do bani age na mapaet. 27:7 Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis.
27:8 Songon manuk-manuk na manadingkon asarni, sonai do halak na manadingkon tanoh hatubuhanni. (Ps. 37:3.) 27:8 Seperti burung yang lari dari sarangnya demikianlah orang yang lari dari kediamannya.
27:9 Minak pakon rium-riuman do mambahen malas uhur, sonai homa do parhuan-huanon, na marsipodah-podahan. 27:9 Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa.
27:10 Ulang tadingkon huan-kuanmu atap huan-kuan ni bapamu; anjaha ulang ma tandangi rumah ni saninamu sanggah tarsosak ho. Dearan do simbalog rumah na dohor, marimbang sanina na daoh. (bd. 14:20; 17:17; 18:24.) 27:10 Jangan kautinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat dari pada saudara yang jauh.
27:11 Maruhur ma, ale anakku, anjaha pamalas ma uhurhu, ase hubotoh marbalos bani na pahiri ahu. 27:11 Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku.
27:12 Halak na pantas mangidah parmaraan, jadi marponop ma ia, tapi halak na oto itoruskon do langkahni, gabe manaron. (bd. 21:29; 22:3.) 27:12 Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka.
27:13 Buat ma hiouni, halani ijamini do halak na legan, gadeihon ma ai, halani iampuni halak sileban. (bd. 20:16.) 27:13 Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing.
27:14 Halak na mamuji-muji hasomanni marsora na maling, girah sogod homa, gabe bura-bura do ai hiraon. (bd. 26:25.) 27:14 Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya.
27:15 Tiris na torus manektek bani musim udan, dos do ai ampa parinangon sipartinggil-tinggil; (bd. 19:13; 25:24.) 27:15 Seorang isteri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan.
27:16 halak na sihol manjolomisi, doskon na manahan logou do ai, atap na manjolom minak marhitei tangan siamunni. 27:16 Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak.
27:17 Bosi do pamarot bosi, sonai do jolma marsipadearan samah jolma. 27:17 Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
27:18 Halak sipiara hayu ara panganonni do buahni, anjaha halak sipambalosi bani tuanni, dapotan puji-pujian do. 27:18 Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati.
27:19 Songon bah mansorminkon bohini bani jolma, sonai do uhur ai mansorminkon hadirion ni jolma ai bani dirini. 27:19 Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu.
27:20 Nagori toruh ampa urung habeguon seng marnabosur, sonai do mata ni jolma seng marnabosur. (bd. 15:11; 30:15, 16; Par. 1:8.) 27:20 Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas.
27:21 Balanga panlalaan pangujian bani pirak, liang panloburan manguji omas, tapi sada halak baritani do pangujian bani. 27:21 Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya.
27:22 Porini pe hona duda halak na oto ibagas losung rap pakon omei, tapi seng ra sirang haotoonni ai humbani. 27:22 Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap dari padanya.
27:23 Pangkei ma botoh haadongan ni biri-birimu, anjaha pardiateihon ma hulananmu, 27:23 Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu.
27:24 ai seng manongtong habayakon lalab, anjaha seng totap hadoharon marsundut-sundut. (1 Tim. 6:7.) 27:24 Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun?
27:25 Anggo martubuhan ma poyon-poyon ai, martumbor simaratah, anjaha ipatumpu hun dolog-dolog suan-suanan, 27:25 Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan,
27:26 pasirsiron ni biri-biri ai ma bam parhiouon ampa pamboli ni juma humbani hambing ai; 27:26 maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang,
27:27 sungkup homa dadih bahen sipanganonmu, sipanganon bani parrumahmu ampa hagoluhan bani jabolonmu. 27:27 pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan.
<< Amsal 26 Amsal 28 >>