Amsal 18

(Sambatni)
1 Halak na papulig dirini, sisuhuni rosuhni sandiri, siimbang sagala uhur hapantason do ai. 1 Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan.
2 Seng marosuh halak na bodoh bani habotohon, tapi pitah bani na patugah-tugahkon pingkiranni do hansa. 2 Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya.
3 Anggo masa hajahaton, roh ma hahirion, anjaha habadoron do mangihut bani horja hasamboron. 3 Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh.
4 Bah na bagas do sahap ni pamangan ni jolma; bah tubuh hapentaran, bah na mardalan do ai. 4 Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir.
5 Seng dear mangapiti halak parjahat, laho mansalahkon halak parpintor ibagas paruhuman. 5 Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan.
6 Bibir ni halak na bodoh paroh paringoran, anjaha pamanganni dilo-dilo do bani lonsing-lonsing. 6 Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan.
7 Pamangan ni halak na oto hamagouan do ai bani, anjaha bibirni, siding bani dirini. 7 Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya.
8 Hata ni siparhusip-husip mantin-mantin do ai, anjaha masuk-masuk hubagas uhur. 8 Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan, yang masuk ke lubuk hati.
9 Halak na lansei bani horjani, dos do ai pakon halak siparseda dirini. 9 Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak.
10 Benteng na toguh do goran ni Jahowa, haporusan do ai bani halak parpintor, gabe seng mahua be. 10 Nama TUHAN adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat.
11 Arta ni halak na bayak, huta na pinatoguh do ai bani, anjaha tembok na gijang do ai, ninuhurni. 11 Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya.
12 Anggo lape madabuh, gijang do uhur ni jolma, tapi toruh ni uhur do parlobei ni hamuliaon. 12 Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
13 Halak na mintor marsampang, hape lape torang ibogei, haotoon do ai bani anjaha habadoron. 13 Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya.
14 Tonduy na hinsah mambahen tahan halak manaron, tapi uhur na mandolei, ise ma na boi pahisar ai? 14 Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?
15 Uhur ni halak na pantas jumpahan habotohon, anjaha pinggol ni halak na maruhur pindah-pindah bani hapentaran. 15 Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan.
16 Sibere-bere ni jolma do palumbang langkah-langkahni, anjaha ai do manogu-nogusi hu lobei ni halak na sangap. 16 Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar.
17 Songon na pintor do halak, na parlobei mangadu-adu bani parkarani, paima roh imbangni na mansalahkonsi. 17 Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya.
18 Marjomput na sinurat mangujungi parsalisihan, anjaha mambahen haputusan bani paringoran ni halak na gogoh. 18 Undian mengakhiri pertengkaran, dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa.
19 Sanina na hona tipu, songon benteng na so tardohori do ai, anjaha parsalisihan songon pating-pating situtup rumah bolon. 19 Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri dari pada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri.
20 Humbani buah ni pamanganni do bosur boltok ni halak, bosuran do ia ibahen buah ni bibirni. 20 Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya.
21 Hamatean barang hagoluhan marguru bani kuasa ni dilah do, anjaha halak na mambotoh manramotkonsi, ai do na mangankon buahni. 21 Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya.
22 Halak na dapotan parinangon, jumpahan na madear do, jumpahan idop ni uhur do ia humbani Jahowa. 22 Siapa mendapat isteri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan TUHAN.
23 Mangelek do sahap ni halak na masombuh, tapi halak na bayak koras do parsampangni. 23 Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar.
24 Adong do hasoman na parsedahon, tapi adong do homa hasoman na sangkanan humbani sanina. 24 Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang saudara.
<< Amsal 17 Amsal 19 >>