Amsal 11

Sambatni
1 Timbangan palsu hagigi do ai bani Jahowa, tapi batu timbangan na sintong do harosuh-Ni. 1 Neraca serong adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat.
2 Masa gijang ni uhur, masa ma habadoron, tapi hapentaran do jumpah bani sitoruh uhur. 2 Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati.
3 Habonaron ni halak parpintor, ai do pambobai bani sidea, tapi hagedukon ni halak sipangosei do na parseda sidea. 3 Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya.
4 Seng marguna habayakon bani panorang mardalan uhuman, tapi hapintoron do na paluahkon humbani hamatean. 4 Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.
5 Hapintoron ni halak na daulat do mambahen dalanni hornop, tapi tompas do parjahat ibahen hajahatonni. 5 Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya.
6 Hapintoron ni halak parpintor do paluahkon sidea, tapi hona tangkap do halak sipangosei ibahen hisapni. 6 Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya.
7 Anggo matei halak parjahat magou do pangarapanni, anjaha sinta-sinta ni halak na so pintor gabe na lang. 7 Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia.
8 Maluah do halak parpintor humbani parmaraan, anjaha halak parjahat do masuk hujai, gantihni. 8 Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya.
9 Marhitei pamangan ni halak parjahat madabuh hasoman hubagas hamagouan, tapi marhitei habotohon ipaluah halak parpintor. 9 Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan.
10 Anggo mardohar halak parpintor masa do olob-olob ibagas huta, tapi halak parjahat, marsurak-surak ma parhuta anggo roh hamagouan bani. 10 Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai.
11 Marhitei pasu-pasu bani halak parpintor timbul do huta, tapi marumbak do ai marhitei pamangan ni halak parjahat. 11 Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya.
12 Siapasi hasomanni, ai ma halak na so marpangartian, tapi halak na marpambotoh masip do. 12 Siapa menghina sesamanya, tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai, berdiam diri.
13 Halak na hujai-hujon pahata-hata halak, mambahen tarbotoh rusia, tapi ponop do ai ibahen halak hatengeran ni uhur. 13 Siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia, menutupi perkara.
14 Anggo seng dong be sipambobai, maseda ma bangsa, tapi dear ma ai anggo buei halak sipanuturi. 14 Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada.
15 Harugian do ai manjamini halak na legan, tapi sonang do halak na so ra manjamini. 15 Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia.
16 Parinangon siparbasar dapotan hormat, tapi bador do naboru na magigi bani na bonar. 16 Perempuan yang baik hati beroleh hormat; sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan.
17 Dirini do pinadearni anggo layak halak, tapi halak na kejam parseda dirini sandiri. 17 Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri.
18 Halak siparjahat jumpahan pansarian sipaoto-oto, tapi halak na manidahkon hapintoron, dapotan untung na totap. 18 Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap.
19 Halak na totap jongjong bani hapintoron jumpahan hagoluhan, tapi siayaki hajahaton sai matei do. 19 Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian.
20 Hagigi ni Jahowa do paruhur na geduk, tapi marosuh do Ia bani halak na so panurakon parlahouni. 20 Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenan-Nya.
21 Sintong tumang, seng anjai lang hona uhum halak parjahat, tapi sai maluah do ginompar ni halak parpintor. 21 Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan.
22 Songon tintin omas na bani unsum ni babuy, sonai do naboru na majenges, na so maradat. 22 Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila.
23 Sinta-sinta ni halak parpintor parohkon hadearon, tapi niarapkon ni halak parjahat uhumon do. 23 Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka.
24 Halak na unjah marsibere-bere, lambin bayakni, tapi halak na sai pagugun-gugunkon, lambin miskin do. 24 Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan.
25 Halak pardear layak dapotan layak-layak, anjaha halak na ra mambere siinumon, jumpahan siinumon do. 25 Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
26 Halak sitahan-tahan gandum iburai halak do, tapi pasu-pasu do sogop bani ulu ni sipanjual. 26 Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum.
27 Halak siparayak na madear, gabe harosuh do, tapi sipindahi na masambor, sai roh do ai bani. 27 Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan.
28 Halak na marhatengeran bani habayakonni madabuh do, tapi halak parpintor martumbor do songon bulung-bulung na maratah. 28 Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh; tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda.
29 Halak na manggeori rumah tanggani, logou do teanonni, anjaha halak na oto gabe jabolon ni na pentar. 29 Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin; orang bodoh akan menjadi budak orang bijak.
30 Buah ni habonaran ai ma hayu hagoluhan, tapi na mandalankon na so uhum goluh do iparseda. 30 Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak, mengambil hati orang.
31 Tonggor ma, halak parpintor dapot pambalason do i tanoh on, samintolah ma halak parjahat ampa pardousa, lang? 31 Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa!
<< Amsal 10 Amsal 12 >>