Amsal 10

Podah Pasal Hapentaran ampa Hadaulaton Kumpulan amsal-amsal Salomo
1 Podah ni si Salomo. Anak na maruhur pamalas uhur ni bapani, tapi anak na bodoh papusok uhur ni inangni, 1 Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya.
2 Arta na dapot humbani hajahaton, seng marguna, tapi hapintoron do na paluahkon humbani hamatean. 2 Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut.
3 Seng ipaturut Jahowa loheian parpintor, tapi anggo hisap ni halak parjahat isundati do. 3 TUHAN tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolak-Nya.
4 Tangan parrayoh mangkorhon hamiskinon, tapi tangan na ringgas mambahen bayak. 4 Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya.
5 Halak na ringgas patumpu-tumpuhon bani musim milas, ai ma siparuhur; tapi halak na modom-modom musim sabion, parohkon habadoron. 5 Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi; siapa tidur pada waktu panen membuat malu.
6 Pasu-pasu do sogop bani ulu ni halak parpintor, tapi gok hagedukon do babah ni halak parjahat. 6 Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman.
7 Mardingat halak parpintor parohkon pasu-pasu, tapi bau do barita ni halak parjahat. 7 Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk.
8 Halak siparuhur ra do manjalo pangajaran, tapi halak parsahap haotoon maningon madabuh do. 8 Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh.
9 Sonang do halak na pitah marparlahou, tapi halak na geduk marparlahou sai tardapot do. 9 Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui.
10 Halak na paserleng matani parohkon na maborit, tapi halak na torang-torang maminsang mangkorhon hadearon. 10 Siapa mengedipkan mata, menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya, akan jatuh.
11 Bah hagoluhan do pamangan ni halak parpintor, tapi gok hagedukon do pamangan ni halak parjahat. 11 Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman.
12 Domdom do mamuhoi paringoran, tapi irungkub holong ai do sagala hasalahan. 12 Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran.
13 Bani bibir ni halak na pantas do dapot hapentaran, tapi lonsing-lonsing do patut mangonai bani gurung ni halak na hurang uhur. 13 Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi.
14 Halak na pentar pagugun habotohon, tapi pamangan ni halak na bodoh ai ma hamagouan na mangondam. 14 Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam.
15 Arta ni halak na bayak, huta na toguh do ai bani, tapi hasedaon do hamiskinon ai bani halak na masombuh. 15 Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan.
16 Pansarian ni halak parpintor mambobai hu hagoluhan, tapi na sinari ni halak parjahat hubagas dousa. 16 Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa.
17 Mardalan bani dalan hagoluhan do halak siramotkon pangajaran, tapi kahou do halak na so parduli bani pinsang-pinsang. 17 Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat.
18 Halak pardomdom, ai ma parbibir ladung, tapi halak sipangkatai ai ma halak na bodoh. 18 Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya; siapa mengumpat adalah orang bebal.
19 Lang tarbahen lang dong salah bani hata na buei, tapi halak na manrantei bibirni ai ma na pandei. 19 Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi.
20 Doskon pirak pilihan do dilah ni halak parpintor, tapi pingkiran ni halak parjahat seng sadiha hargani. 20 Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya.
21 Bibir ni halak parpintor do sipambobai bani buei halak, tapi matei do halak na bodoh ibagas haotoonni. 21 Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi.
22 Pasu-pasu ni Jahowa do mambahen bayak, anjaha seng pala marhasoman halojaon. 22 Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
23 Gurou-gurou do bani halak na oto mandalankon hajahaton, tapi hapentaran do rosuh ni halak na maruhur. 23 Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai.
24 Na hinabiaran ni halak parjahat, ai do sogop hu bani, tapi ibere do bani halak parpintor, na pinindo ni uhurni. 24 Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan.
25 Anggo montas haba-haba, bois do parjahat, tapi totap do lalab halak parpintor. 25 Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi.
26 Doskon na migar bani ipon ampa timus bani mata, sonai do parrayoh bani na marsuruhsi. 26 Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya.
27 Biar bani Jahowa do paganjang umur, tapi ari-ari ni halak parjahat ipapondok do. 27 Takut akan TUHAN memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek.
28 Pangarapan ni halak parpintor paroh malas ni uhur, tapi na lang do pinaima-ima ni halak parjahat. 28 Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia.
29 Batar-batar do Jahowa bani halak na daulat, tapi hamagouan do bani halak sihorjahon hajahaton. 29 Jalan TUHAN adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat.
30 Seng anjai dugur halak parpintor, tapi halak parjahat seng iankononni tanoh in. 30 Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri.
31 Pamangan ni halak parpintor patubuh hapentaran, tapi dilah pargeduk maningon rotapon do. 31 Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat.
32 Bibir ni halak parpintor mambotoh na madear, tapi pamangan ni parjahat mansedahon do. 32 Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat.
<< Amsal 9 Amsal 11 >>