2 Tawarikh 23

Malim Joyada Pabangkit si Joas Gabe Raja
1 Tapi papitu-tahunkon iboranihon si Joyada ma uhurni, gabe ibahen ma parpadanan pakon kopala-kopala ni bala, sirajai sisaratus: Si Asarya anak ni si Jerohan, si Ismail anak ni si Johanan, si Asarya anak ni si Obed, si Maaseya anak ni si Adaya pakon si Elisapat anak ni si Sikri. 1 Tetapi dalam tahun ketujuh Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan seratus, yakni: Azarya bin Yeroham, Ismael bin Yohanan, Azarya bin Obed. Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Zikhri.
2 Dob ai isiar sidea ma ganup tanoh Juda, anjaha ipatumpu ma halak Levi humbani ganup huta ni Juda pakon kopala ni mar sasaompung i Israel, jadi roh ma sidea hu Jerusalem. 2 Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem.
3 Jadi mambahen parpadanan ma ganup tumpuan ai ibagas Rumah ni Naibata rap pakon raja ai. Nini si Joyada ma hubani sidea, “Tonggor ma, anak ni raja in! Ia ma na maningon manrajai, songon na hinatahon ni Jahowa pasal anak ni si Daud. 3 Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka: “Lihatlah, anak raja! Biarlah ia memerintah, seperti yang telah difirmankan TUHAN tentang anak-anak Daud!
4 On ma na maningon sibahenon nasiam: Sapartolu humbani nasiam, malim pakon halak Levi, na marhorin ari Sabat, marjaga ma i lambung rumah ni raja ai; 4 Inilah yang harus kamu lakukan: sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu,
5 sapartolu i rumah ni raja ai, anjaha sapartolu nari bani horbangan Jesod; anjaha bangsa ai haganup i alaman ni Rumah ni Jahowa. 5 sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang Dasar, sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah TUHAN.
6 Anjaha ise pe lang na bulih masuk hu Rumah ni Jahowa sobali ni malim ampa halak Levi siparugas; sidea bulih do masuk, ai na susi do sidea; tapi haganup halak simbuei ai maningon irikkonon ni sidea do aturan ni Jahowa. 6 Siapapun tidak boleh memasuki rumah TUHAN selain dari pada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk, karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan TUHAN.
7 Maningon inggotan ni halak Levi do raja ai, ganup marsijolom sinjatani bei ibagas tanganni; anjaha barang ise na masuk hu rumah panumbahan ai, maningon bunuhon do ia. Hasomani nasiam ma raja ai, anggo luar ia barang masuk.” 7 Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk.”
8 Jadi ibahen halak Levi ampa ganup halak Juda ma romban hubani na pinarentahkon ni malim Joyada; ganup sidea roh rap pakon hasomanni, ai ma na marhorin bani ari Sabat ampa na so marhorin bani ari Sabat; ai lang ibere malim Joyada mulak siparhorin ai. 8 Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu.
9 Anjaha ipambere malim Joyada ma hubani kopala-kopala ai tanja, gantar na banggal pakon gantar na etek, na adong bani raja Daud hinan, na sinimpan ibagas Rumah ni Naibata. 9 Lalu imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak, utar-utar dan perisai-perisai kepunyaan raja Daud yang ada di rumah Allah.
10 Dob ai ipajongjong ma ganup bangsa ai gabe pangawal ni raja ai, ganup manjolom sinjata, hampit siamun ni rumah ai, inggot ni anjapanjap ai ampa rumah ai. 10 Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja.
11 Dob ai iarahkon sidea ma anak ni raja ai luar, inahkon ma sortali ai hu atas uluni, ibere ma bani titah ai, anjaha ipabangkit sidea ma ia gabe raja; si Joyada pakon anakni ai do na mamminakisi, anjaha iolobkon sidea ma, “Sai horas ma raja in!” 11 Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu ke luar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat: “Hiduplah raja!”
12 Jadi dob ibogei si Atalya sora ni halak na mabuei ai, marrohan anjaha mamuji-muji raja ai, laho ma ia marayak halak simbuei ai hu Rumah ni Jahowa. 12 Ketika Atalya mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah TUHAN.
13 Iidah ma ijai jongjong raja ai bani tiang na bani labah harorohan, anjaha kopala-kopala pakon partarompit do i lambung ni raja ai, anjaha ganup bangsa pangisi ni nagori ai marmalas uhur lanjar manompul tarompit; anjaha pandoding ai marhasoman parugas musikni do na mambobahon pamuji-mujian ai. Dob ai irigati si Atalya ma hiouni, anjaha irik ihatahon, “Tahi-tahi! Tahi-tahi!” 13 Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka, memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalya mengoyakkan pakaiannya sambil berkata: “Khianat, khianat!”
14 Tapi iparentahkon malim Joyada ma kopala-kopala, na pinabangkit mangopalai bala ai, nini ma dompak sidea, “Arahkon nasiam ma ia hu darat ni alaman lobei-lobei ai; barang ise na mangirikkonsi, bunuhon do bani podang!” Ai nini malim ai do, “Ulang bunuh nasiam ia ibagas Rumah ni Jahowa.” 14 Tetapi imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka: “Bawalah dia keluar dari antara barisan! Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang!” Sebab imam itu telah berkata tadinya: “Jangan kamu membunuhnya di rumah TUHAN!”
15 Dob ai itangkap sidea ma ia; anjaha dob das ia hu horbangan huda ni rumah ni raja ai, ibunuh sidea ma ia ijai. 15 Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang Kuda, dibunuhlah ia di situ.
16 Dob ai marpadan ma si Joyada pakon bangsa ai ganup ampa raja ai, paboa maningon bangsa ni Jahowa do sidea. 16 Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat TUHAN.
17 Dob ai masuk ma ganup halak simbuei ai hu rumah ni Baal lanjar iparseda ma ai; iropuki sidea ma anjapanjap pakon gana-ganani, anjaha si Matan, malim ni Baal ai, ibunuh sidea ma i lobei ni anjapanjap ai. 17 Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya; mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu.
18 Dob ai iangkat si Joyada ma sipanjaga bani Rumah ni Jahowa humbani malim-malim ampa halak Levi, songon na dob niadongkon ni si Daud hinan marhorin-horin bani Rumah ni Jahowa, ase sidea manggalangkon galangan situtungon bani Jahowa, romban hubani na tarsurat ibagas titah ni si Musa, marhasoman malas ni uhur ampa pandodingon, mangihutkon aturan na binahen ni si Daud. 18 Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah TUHAN kepada imam-imam dan orang-orang Lewi, yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah TUHAN, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada TUHAN–seperti tertulis di dalam Taurat Musa–dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud.
19 Isuruh ma sijaga horbangan ni Rumah ni Jahowa, ase ulang masuk hujai barang ise na butak binahen ni atap aha pe. 19 Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis.
20 Dob ai iarahkon ma kopala-kopala, halak na sangap-sangap, halak sigomgom halak simbuei ai ampa haganup bangsa pangisi ni nagori ai; iarahkon sidea ma raja ai tuad hun Rumah ni Jahowa, mardalan ma sidea hun horbangan na hampit huluan hu rumah ni raja ai. Jadi ipahundul sidea ma raja ai bani paratas harajaon ai. 20 Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan seratus, para pemuka, para pemerintah rakyat dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah TUHAN; mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang Atas, lalu mendudukkan raja ke atas takhta kerajaan.
21 Jadi marmalas ni uhur ma ganup bangsa pangisi ni nagori ai; anjaha sonang ma homa huta ai dob hona bunuh si Atalya marhitei podang. 21 Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Atalya mati dibunuh dengan pedang.
<< 2 Tawarikh 22 2 Tawarikh 24 >>