Wahyu 22

22:1 Dob ai ipatuduhkon ma hubangku sada bah banggal hagoluhan, lihou songon kasa, na luar humbani paratas ni Naibata pakon Anak ni Biri-biri in. (Hes. 47:1; Joel 4:18; Sak. 14:8.) 22:1 Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu.
22:2 Itongah-tongah ni alaman ni huta ai pakon angkup topi ni bah ai, dong do hayu hagoluhan, na marbuah sapuluh dua hali setahun, na mamberehon buah siap bulan; ia bulung ni hayu ai gabe hamalumon do ai bani bangsa-bangsa. (1 Mus. 2:9; Hes. 47:12.) 22:2 Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
22:3 Seng be dong na hona bura ijai. Paratas ni Naibata pakon Anak ni Biri-biri in do jongjong ijai, anjaha juak-juakni marugas Bani. (Sak. 4:11.) 22:3 Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya,
22:4 Idahon ni sidea ma bohini, anjaha Goranni tarsurat bani pardompakan ni sidea. (bd. 21:3; Ps. 17:15; Mat. 5:8.) 22:4 dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka.
22:5 Seng masa be ijai borgin, seng porlu be bani sidea sondang ni suluh atap sondang ni mata ni ari, ai sondangan ni Tuhan Naibata ma sidea, anjaha manrajai ma sidea ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 21:22-25; Jes. 60:19; Dan. 7:18:27.) 22:5 Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
22:6 Jadi ihatahon ma hubangku: Ia hata on hatengeran ni uhur do anjaha sintong; isuruh Tuhan Naibata, simada tonduy ni nabi-nabi do malekatni, laho patuduhkon hubani juak-juakni na laho barah masa. (bd. 1:1; 21:5; Dan. 2:28.) 22:6 Lalu Ia berkata kepadaku: “Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi.”
22:7 Tonggor ma, barah do Ahu roh! Martuah ma na manramotkon hata ni panjahaion na ibagas buku on! (bd. 1:3; 3:11; 12:20.) 22:7 “Sesungguhnya Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini!”
22:8 Ahu, si Johannes, do na mambogei anjaha na mangidah na masa in. Jadi dob hubogei anjaha huidah, manrogop ma ahu anjaha marsombah hulobei ni nahei ni malekat, na patuduhkon ai hubangku. (bd. 19:10.) 22:8 Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat, yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku, untuk menyembahnya.
22:9 Jadi nini ma dompak ahu: Ulang sonai! Ai hasomanmu juak-juak do ahu anjaha hasoman juak-juak ni saninamu, nabi-nabi ai, ampa na manramothon hata ni buku on. Naibata ma sombah! 22:9 Tetapi ia berkata kepadaku: “Jangan berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah!”
22:10 Dob ai nini ma dompak ahu: Ulang ma lak hata panjahaion ni buku on! Ai dohor ma panorangni. (bd. 10:4; Dan. 8:26; 12:4.) 22:10 Lalu ia berkata kepadaku: “Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat.
22:11 Halak sihorjahon hajahaton inunut ma mambahen na jahat, anjaha halak na butak lambin mambutaki dirini; tapi halak parpintor manghorjahon hapintoran, anjaha halak na pansing papansing dirini. (Dan. 12:10.) 22:11 Barangsiapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; barangsiapa yang cemar, biarlah ia terus cemar; dan barangsiapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran; barangsiapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya!”
22:12 Tonggor ma, podas do Ahu roh! Huboan do upah, laho mambalas hubani ganup halak romban hubani na hinorjahonni bei. (bd. 3:11; Jes. 40:10; Rom 2:6.) 22:12 “Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
22:13 Ahu do Alpa pakon Omega, Na parlobei pakon Na parpudi, Bonani pakon Ujungni. (bd. 1:8, 17; 21:6; Jes. 44:6.) 22:13 Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir.”
22:14 Martuah ma sagala na mamburihi hiouni, gabe marhak sidea marrupei bani hayu hagoluhan ai, anjaha boi masuk hun horbangan ai hubagas huta ai. (1 Mus. 2:9.) 22:14 Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu.
22:15 Idarat ma anggo baliang pakon sipartabas pakon parbangkis pakon pamunuh pakon parnaibata na legan ampa sagala na mangkarosuhkon anjaha na mangkorjahon ladung. (bd. 21:8; Mat. 7:6; 1 Kor. 6:9, 10; Pil. 3:2.) 22:15 Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar.
22:16 Ahu, Jesus, marsuruh malekathu bani nasiam, manaksihon on bani kuria in. Ahu do Urat pakon marga ni si Daud, Bintang buha siang, na marsinalsal in. (bd. 1:1, 2; Jes. 11:1, 10; Luk. 1:78.) 22:16 “Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-Ku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang.”
22:17 Jadi ihatahon Tonduy pakon tunangan ai ma: Roh ma Ham! Anjaha na mambogei ai pe ihatahon ma: Roh ma Ham! Barang ise na horahan, roh ma; na marhasihol, ijalo ma bah hagoluhan in seng pala marpamboli. (bd. 21:6; Jes. 55:1; Joh. 7:37; Rom 8:23.) 22:17 Roh dan pengantin perempuan itu berkata: “Marilah!” Dan barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: “Marilah!” Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma!
22:18 Ahu manaksihon bani sagala na mambogei hata ni panjahaion na bani buku on: Anggo adong na manambahi hujin, tambahan ni Naibata ma bani hamarsikon na tarsurat ibagas buku on. (5 Mus. 4:2.) 22:18 Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: “Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.
22:19 anggo adong halak na mambuati hata na ibagas buku panjahaion on, buaton ni Naibata ma rupeini na bani hayu hagoluhan in ampa na bani huta na pansing in, na tarsurat ibagas buku on. (1 Mus. 2:9.) 22:19 Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini.”
22:20 Ihatahon sisaksihon on: Tongon, barah do Ahu roh! Amen! Roh ma Ham, Tuhan Jesus!(ay. 7:12; bd. 1:7; 1 Kor. 16:22.) 22:20 Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: “Ya, Aku datang segera!” Amin, datanglah, Tuhan Yesus!
22:21 Idop ni uhur ni Tuhan Jesus ma manghasomani nasiam haganup! (Rom 16:24.) 22:21 Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian! Amin.
<< Wahyu 21