Matius 22

22:1 Dob ai iulaki Jesus ma marsahap bani sidea marhasoman limbaga, nini ma: 22:1 Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka:
22:2 Tarpausih do harajaon nagori atas ai bani sada raja, na mambahen pesta parunjokon bani anakni. (Joh. 3:29.) 22:2 “Hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.
22:3 Jadi isuruh ma juak-juakni mandilo na dob niontang ai hinan hubani pesta ai, tapi seng ra roh sidea. 22:3 Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang.
22:4 Isuruh ma use juak-juak na legan, nini ma: Patugah hanima ma bani na dob niontang in: Tonggor ma, domma sirsir pestangku, domma isayat lombu pakon pinahan na dob pinamombur, domma sirsir haganup! Ai pe roh ma nasiam bani pesta parunjukon in. (bd. 21:36.) 22:4 Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya: Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu: Sesungguhnya hidangan, telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih; semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini.
22:5 Tapi hampung do uhur ni sidea pasal ontangan ai, gabe laho bei ma, deba hu jumani, na deba nari hu partiga-tigaonni. 22:5 Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya; ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya,
22:6 Na legan manangkap juak-juakni ai, iarsik ma anjaha ibunuh. 22:6 dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya.
22:7 Jadi manggila ma raja ai, gabe isuruh ma tenterani mamboiskon haganup pamunuh ai, anjaha manutung huta ni sidea. (bd. 24:2.) 22:7 Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.
22:8 Dob ai nini ma hubani juak-juakni: Domma namin sirsir pesta parunjukon in, tapi seng talup na niontang ai. 22:8 Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya: Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu.
22:9 Halani ai, laho ma hanima bani ganup sirpang ni dalan, anjaha arahkon hanima ma hu pesta parunjukon on sagala halak na jumpah hanima. (bd. 13:47; 21:43.) 22:9 Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.
22:10 Jadi laho ma juak-juak ai hubani sagala dalan, anjaha ipatumpu sidea ma haganup jolma na jumpah sidea, parjahat age na bujur, gabe gok ma parpestaan ai bani tamuei-tamuei. 22:10 Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.
22:11 Sanggah na masuk raja ai manorih tamuei ai, iidah ma sada halak na so marpakeian pesta, 22:11 Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
22:12 gabe nini ma hubani: Na sonaha do parmasukmu hujon ambia, ai seng marpakeian pesta ho? jadi sip ma ia. 22:12 Ia berkata kepadanya: Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke mari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja.
22:13 Dob ai nini raja ai ma dompak juak-juakni: Sangkut hanima ma naheini pakon tanganni, anjaha usir hanima ma ia hu darat bani ianan na golap; ijai ma masa partangison ampa na patungosngoson. (bd. 8:12.) 22:13 Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya: Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
22:14 Ai buei do na nidilo, tapi otik do na tarpilih. 22:14 Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.”
22:15 Dob ai laho ma Parisei manriah samah sidea, atap sonaha do bahenon ni sidea mambahen tardapot Ia marhitei hatani. 22:15 Kemudian pergilah orang-orang Farisi; mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan.
22:16 Jadi isuruh sidea ma susian ni sidea rap pakon juak-juak ni si Herodes marayak Jesus, laho manungkun hu-Bani: Ham Guru, ibotoh hanami, na pintor do Ham, anjaha sintong-sintong do dalan ni Naibata iajarhon Ham; seng mabiar Ham age bani ise, ai seng siidah bohi Ham! (Mrk. 3:6.) 22:16 Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada-Nya: “Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapa pun juga, sebab Engkau tidak mencari muka.
22:17 Ai pe, patugah Ham ma bennami atap sonaha do pingkiranMu: Ai patut do bereon balasting bani Kesar atap lang? 22:17 Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?”
22:18 Tapi ibotoh Jesus do jahat ni uhur ni sidea ai, gabe nini ma: E nasiam sipakulah-kulah! Mase ma ilajou nasiam Ahu? 22:18 Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata: “Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik?
22:19 Patuduhkon nasiam ma hu-Bangku duit balasting in! Jadi ipatuduhkon sidea ma Bani sada dinar. 22:19 Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu.” Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya.
22:20 Jadi nini ma dompak sidea: Gambaran ampa surat ni ise do on? 22:20 Maka Ia bertanya kepada mereka: “Gambar dan tulisan siapakah ini?”
22:21 Nini sidea ma: Gombaran ni Kesar! Jadi nini ma dompak sidea: Ai pe, bere ma bani Kesar, na humbani Kesar, anjaha bere ma bani Naibata, na humbani Naibata! (Rom 13:7.) 22:21 Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.” Lalu kata Yesus kepada mereka: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.”
22:22 Mambogei ai longang ma uhur ni sidea, jadi laho ma sidea, itadingkon ma Ia. 22:22 Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi.
22:23 Bani ari ai, roh ma hu-Bani Sadukei, ai ma, na so marhatongonkon adong parpuhoon humbani na matei, jadi isungkun sidea ma Ia, nini: (Lah. 23:6, 8.) 22:23 Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang berpendapat, bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada-Nya:
22:24 Guru, nini si Musa: Anggo adong matei sada halak, lang martinading, parayakon ni anggini ma parinangonni ai, laho pajongjong ginompar bani saninani ai. (5 Mus. 25:5, 6.) 22:24 “Guru, Musa mengatakan, bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu.
22:25 Jadi adong ma bannami pitu halak na marsanina; mompo ma sikahanan ai, dob ai matei lang martinading, gabe bani tinodohkonni ai ma parinangon ni ai. 22:25 Tetapi di antara kami ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan isterinya itu bagi saudaranya.
22:26 Sonai do na paduahon ampa na patoluhon ronsi na papituhon. 22:26 Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh.
22:27 Parpudi humbani sidea haganup matei ma homa naboru ai. 22:27 Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati.
22:28 Jadi bani ari parpuhoon ai, ise do humbani sidea na pitu ai simada naboru ai, ai ganup do sidea marjolmahonsi? 22:28 Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristerikan dia.”
22:29 Tapi nini Jesus ma mambalosi sidea: Na kahou do nasiam, ai seng ibotoh nasiam Surat in age hagogohon ni Naibata! 22:29 Yesus menjawab mereka: “Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah!
22:30 Ai bani ari parpuhoon ai seng dong siparunjuk atap na laho, tapi songon malekat do sidea i nagori atas. 22:30 Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga.
22:31 Tapi pasal parpuhoon ni na dob matei, ai seng ongga ibasa nasiam, na hinatahon ni Naibata bani nasiam: 22:31 Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah, ketika Ia bersabda:
22:32 Ahu do Naibata ni si Abraham, Naibata ni si Isak anjaha Naibata ni si Jakob? Ia Naibata, sedo Naibata ni na matei, tapi Naibata ni na manggoluh do. (2 Mus. 3:6.) 22:32 Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.”
22:33 Jadi longang ma halak na mabuei ai mambogei pangajarionni ai. 22:33 Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajaran-Nya.
22:34 Tapi dob ibogei Parisei, na dob ipasip Jesus halak Sadukei, jadi martumpu ma sidea. 22:34 Ketika orang-orang Farisi mendengar, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka
22:35 Anjaha sada halak humbani sidea, ai ma sada sibotoh surat, mambahen sungkun-sungkun Bani laho mangujiSi. 22:35 dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia:
22:36 Guru, na ija do titah sibanggalan humbani titah in? 22:36 “Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?”
22:37 Jadi nini Jesus ma: Maningon haholonganmu do Tuhan Naibatamu humbani gok ni uhurmu, humbani gok ni tonduymu ampa humbani gok ni pingkiranmu. (5 Mus. 6:5; 10:12.) 22:37 Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
22:38 In ma titah sibanggalan anjaha na parlobei. 22:38 Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
22:39 Na paduahon on pe dos do pakon in: Maningon haholonganmu do hasomanmu doskon dirimu. (3 Mus. 19:18.) 22:39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
22:40 Titah na dua on do manrimpun sagala titah pakon hata ni nabi-nabi. (bd. 7:12; Rom 13:10; Gal. 5:14.) 22:40 Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”
22:41 Tapi sanggah na martumpu ai ope Parisei ai, isungkun Jesus ma sidea, nini ma: 22:41 Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, kata-Nya:
22:42 Sonaha do pingkiran nasiam pasal Kristus in? Anak ni ise do Ia? Nini sidea ma hu-Bani: Anak ni si Daud! 22:42 “Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah Dia?” Kata mereka kepada-Nya: “Anak Daud.”
22:43 Nini ma dompak sidea: Tapi sonaha ma ai, igoran si Daud do Ia Tuhan, niajaran ni Tonduy in, ai ihatahon do: 22:43 Kata-Nya kepada mereka: “Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut Dia Tuannya, ketika ia berkata:
22:44 Nini Tuhan in do dompak Tuhanku: Hundul ma Ho hu siamunku, paima hubahen munsuhmu sidogei-dogeian ni naheimu! (bd. 26:64; Ps. 110:1.) 22:44 Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-Mu.
22:45 Anggo igoran si Daud do Ia Tuhan, sonaha ma Ia anakni? 22:45 Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?”
22:46 jadi ise pe lang na boi mambalosiSi, anjaha humbani panorang ai nari sahalak pe lang be na pag manungkunSi. 22:46 Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab-Nya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada-Nya.
<< Matius 21 Matius 23 >>