1 Timoteus 5

5:1 Ulang ma sorgangi na matua, tapi paingat ma ia songon bapa, anjaha na maposo songon sanina, (3 Mus. 19:32.) 5:1 Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegorlah dia sebagai bapa. Tegorlah orang-orang muda sebagai saudaramu,
5:2 naboru na matua songon inang anjaha naboru siposonan songon botou, ibagas sagala hahormaton. 5:2 perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian.
5:3 Pasangap ma naboru na mabalu, na botul mabalu. (ay. 5.) 5:3 Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda.
5:4 Tapi, anggo marniombah atap marpahompu do na mabalu ai, iparlajari sidea ma lobei mansarihon ibagas hadaulaton parrumah ni sidea sandiri, mambahen pambalason dompak toras-toras ni sidea ai, ai do harosuh ni Naibata. 5:4 Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah.
5:5 Anggo na mabalu na botul, na seng mardiha-diha, mangarap do ia bani Naibata, anjaha torus do ia, mangindo ampa martonggo arian pakon borngin; (Luk. 2:37.) 5:5 Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam.
5:6 tapi sihorjahon hisap-hisap, na dob matei do ai, age manggoluh ope ia. 5:6 Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup.
5:7 In ma parentahkon, ase ulang sihataon sidea. 5:7 Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela.
5:8 Tapi, anggo adong ise, na so mansarihon diha-dihani, tarlobih ma parrumahni sandiri, na dob marnalangkon haporsayaon do ia ai, anjaha jahatan do ia marimbang na so porsaya. 5:8 Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman.
5:9 Naboru na mabalu, na boi sidaftarhononkon, ai ma na dob marumur onom puluh tahun, sahali ope hansa laho, 5:9 Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari enam puluh tahun, yang hanya satu kali bersuami
5:10 na dear horjani isaksihon halak, na pagodang-godangkon anakni dear-dear, malas uhurni martamuei, ra mamburihi nahei ni halak na mapansing, sipangurupi bani halak na tarsosak, anjaha iporluhon sagala horja na madear. (Heb. 13:2.) 5:10 dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan — pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik.
5:11 Tapi ulang ma daftarhon naboru na mabalu na poso, ai anggo oji tumang sidea holi, ai ma na manirang sidea humbani Kristus, sihol do ase sidea marhajabuan, 5:11 Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin
5:12 gabe hona uhum, marhitei na iosei sidea padanni ai hinan. 5:12 dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepada-Nya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya.
5:13 Ambah ni ai, parrayoh do sidea, martandangi hun rumah hu rumah; seng pitah parrayoh, tapi hertep do sidea anjaha mangalop manaruhkon hata, mansahapkon na so patut sihatahononkon. 5:13 Lagipula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas.
5:14 Halani ai, ipangindo uhurhu do ase marhajabuan na maposo na mabalu, tubuhan tuah, iurus rumah tanggani, ase ulang adong dalan bani imbang, laho manrisai hita, (1 Kor. 7:9.) 5:14 Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita.
5:15 ai domma adong deba na marbalik mangirikkon sibolis in. 5:15 Karena beberapa janda telah tersesat mengikut Iblis.
5:16 Tapi anggo adong naboru na mabalu bani sada halak naboru na porsaya, ia ma lobei patorsa-torsahonsi; ulang ma iborati kuria in, ase tarpaturei-turei na mabalu na botul. 5:16 Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda.
5:17 Sintua-sintua na bujur mandalankon hasintuaonni, lompit do hiraon hasangapon hubani sidea, tarlobih hubani na mandalankon parambilanon ampa pangajarion. (Rom 12:8.) 5:17 Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar.
5:18 Ai ihatahon surat in do: “Seng bulih tutupon babah ni lombu na mardogei,” anjaha: “Na patut do marupah siparhorja”. (5 Mus. 25:4; Luk. 10:7; 1 Kor. 9:9.) 5:18 Bukankah Kitab Suci berkata: “Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik,” dan lagi “seorang pekerja patut mendapat upahnya.”
5:19 Ulang tangihon pangaduan dompak sada sintua, anggo seng sinaksihon ni dua atap tolu halak. (5 Mus. 19:15; 2 Kor. 13:1.) 5:19 Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi.
5:20 Pinsang ma sipardousa ilobei ni sagala hasoman, ase mabiar halak na legan. (Gal. 2:14.) 5:20 Mereka yang berbuat dosa hendaklah kautegor di depan semua orang agar yang lain itu pun takut.
5:21 Ilobei ni Naibata, ampa Kristus Jesus, ampa malekat na tarpilih in, hu parentahkon ma bam manramotkon haganupan in, ulang maralang-alang, ulang manonggor jumbak. 5:21 Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihan-Nya kupesankan dengan sungguh kepadamu: camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak.
5:22 Ulang mapodastu ho manampeihon tangan bani halak, anjaha ulang saor ho bani dousa ni na legan; ramothon dirimu, ase borsih ho. (bd. 4:14.) 5:22 Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu.
5:23 Ulang be pitah bah inum, tapi inum ma anggur otik-otik, halani boltokmu, ai gati do ho boritan. 5:23 Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah.
5:24 Bani na deba halak, talar do dousani, sanggah lape sogop uhum; tapi bani na legan mangihut hun pudi. 5:24 Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian.
5:25 Sonai homa horja na madear talar do, anjaha age na so talar ai ope, seng boi ponop ai. 5:25 Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi.
<< 1 Timoteus 4 1 Timoteus 6 >>