1 Korintus 2

2:1 Ahu pe nasiam sanina, sanggah na roh ahu bani nasiam, seng roh ahu mangambilankon hasaksian pasal Naibata marhitei hata hamaloon atap hapentaron pe. (bd. 1:17.) 2:1 Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu.
2:2 Ai huputuskon do ibagas uhurhu, aha pe lang sihol botohonku itongah-tongahnasiam sobali Jesus Kristus, ai ma na dob tarsilang ai. (Gal. 6:14.) 2:2 Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
2:3 Ia ahu, ibagas hagalekon, biar ampa hagobiron do itongah-tongahnasiam. (Lah. 18:9; 2 Kor. 10:11.) 2:3 Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar.
2:4 Hatangku ampa parambilanonku pe, seng marhata hapentaron na manarik ai, tapi marhasoman hagogohon pakon Tonduy do, (ay. 1.) 2:4 Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh,
2:5 ase maronjolan haporsayaonnasiam bani hagogohon ni Naibata, ulang ma bani hapentaron ni jolma. (Ep. 1:17, 19; 1 Tes. 1:5.) 2:5 supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.
2:6 Tapi hapentaron do, na sinahapkonnami ai bani halak na dob matoras, tapi sedo hapentaron ni dunia on atap hapentaron ni pambobai ni dunia on, na laho salpu in. 2:6 Sungguhpun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan.
2:7 Tapi hapentaron na sinahapkonnami ai, ai ma hapentaron ni Naibata, gok rusia anjaha ponop, na dob tinotapkon ni Naibata, paima dong dunia on bahen hamuliaonta. (Rom 16:25.) 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita.
2:8 Ai ma na so tinanda ni pambobai ni dunia on, ai ambit itandai, tontu seng parsilangkononni Tuhan ni hamuliaon in. (Luk. 23:24; Jak. 2:1.) 2:8 Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.
2:9 Tapi songon na tarsurat in: Na so ongga niidah ni mata, na so ongga binogei ni pinggol anjaha na so ongga tubuh ibagas uhur ni jolma, ai do ipasirsir Naibata bani na manghaholongi-Si. (Jes. 64:3.) 2:9 Tetapi seperti ada tertulis: “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.”
2:10 Tapi ipatalar Naibata do ai banta marhitei Tonduy in. Ai haganup do idadap Tonduy in, ronsi na ibagas uhur ni Naibata. (Mat. 13:11.) 2:10 Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
2:11 Ai ise jolma mambotoh na bani jolma in, sobali tonduy ni jolma na ibagas dirini? Sonai ma homa, seng dong na mananda na bani Naibata, sobali Tonduy ni Naibata. 2:11 Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah.
2:12 Tapi seng ijalo hita tonduy ni dunia on, tapi Tonduy na humbani Naibata do, ase ibotoh hita na nilayak-layakkon ni Naibata banta. 2:12 Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
2:13 Anjaha in do na hinatahonnami, seng ibagas hata hapentaron ni jolma na targuruhon, tapi na pinodahan ni Tonduy do, laho patorangkon partonduyon bani halak na dob igoki Tonduy. (ay. 1, 4.) 2:13 Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh.
2:14 Ia jolma pardunia on, seng tarjalosi na humbani Tonduy ni Naibata, ai haotoon do ai bani, anjaha seng tartandasi, ai marhitei Tonduy do hansa boi dadapon ai. (bd. 1:23; Joh. 8:47.) 2:14 Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
2:15 Tapi sipartonduy idadap do haganupan ai, tapi ia sandiri seng tardadap atap ise pe. 2:15 Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain.
2:16 Ai ise ma na mananda pingkiran ni Tuhan in, ase ia ma mangajari-Si? Tapi uhur ni Kristus do banta. (Jes. 40:13; Rom 11:34.) 2:16 Sebab: “Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia?” Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
< 1 Korintus 1 1 Korintus 3 >>