Perikop Januari 2022

  Hari/Tanggal/Tema

Ambilan Sibasaon

Sabtu 1 Januari 2022, Tahun Baru,Naibata do Alfa pakon Omega

Pangukabon 21:1-6a Parambilan 3:1-13
 Minggu 2 Januari 2022, Dob Tahun Baru, Olobkon ma Naibata Psalmen 147:12-20 Epesus 1:3-14
 Minggu 9 Januari 2022, Ephipanias, Jesus aiam Anak ni Naibata Lukas 3:15-17, 21-22 Jesaya 43:1-7
Minggu, 16 Januari 2021, 2 Dob Epiphaias, Paridop ni Uhur Janah Sintong do Naibata Psalmen 36:6-11 Mazmur 139: 1-11
Minggu 23 Januari 2021, 3 Dob Epihanias, Jesus aima Hagogohon ni Hata ni Naibata Lukas 4:14-21 Nehemia 8:1-9
Minggu 30 Januari 2021, Septuagesima, Idilo Laho Mangkaholongi Jeremia 1:4-10 1 Korintus 13:1-3
    Februari 2022 >>