Ulangan 13

Uhum bani Nabi Parladung
1(13-2) Anggo jongjong i tongah-tongah nasiam sada nabi barang halak siparnipi, anjaha ibere bamu sada tanda barang halongangan, 1 Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat,
2(13-3) anjaha mangasi do tanda barang halongangan, na dob pinatugahni ai hinan bamu, anjaha anggo ihatahon, “Eta ma, irikkon hita ma naibata na legan, na so tinanda nasiam hinan, anjaha marsombah ma hita hujai!” 2 dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk: Mari kita mengikuti allah lain, yang tidak kaukenal, dan mari kita berbakti kepadanya,
3(13-4) Ulang ma tangihon nasiam hata-hata ni nabi na sonai, ai na manlajou nasiam do Jahowa Naibata nasiam, sihol botohon-Ni barang na tongon do nasiam mangkaholongi Jahowa Naibata nasiam humbani ganup uhurmu pakon ganup hosahmu. 3 maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu; sebab TUHAN, Allahmu, mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
4(13-5) Maningon Jahowa Naibata nasiam irikkonon nasiam, anjaha Ia habiaran nasiam, maningon ramotkonon nasiam tonah-Ni anjaha tangihonon nasiam sora-Ni, maningon balosan nasiam Ia anjaha marsijoloman nasiam Bani. 4 TUHAN, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintah-Nya, suara-Nya harus kamu dengarkan, kepada-Nya harus kamu berbakti dan berpaut.
5(13-6) Tapi anggo nabi barang halak siparnipi na sonai maningon pamateon do halani iajarhon parbalikon humbani Jahowa Naibata nasiam, na dob mangarahkon nasiam luar hun Masir, anjaha na dob manobus ham hun rumah parjabolonan, mambahen manlembang ham humbani dalan, na tinonahkon ni Jahowa Naibatamu bamu, sidalananmu. Ase maningon paholangonmu do hajahaton ai hun tongah-tongahmu. 5 Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap TUHAN, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan–dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
Uhum bani na Mangojur Halak Manggalang bani Naibata na Legan
6(13-7) Anggo iojur-ojur saninamu ham, hasomanmu sainang, barang anakmu, barang borumu, barang parinangonmu sandiri, barang huan-kuanmu haudungan ni uhurmu, nini, “Eta ma hita mambalosi naibata na legan, na so tinandamu barang na so tinanda ni ompungmu, 6 Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau isterimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya: Mari kita berbakti kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu,
7(13-8) ai ma naibata ni bangsa na inggot nasiam, na dohor bamu barang na daoh humbamu, humbani ujungni tanoh na sada, das hu ujungni tanoh na sada nari.” 7 salah satu allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh dari padamu, dari ujung bumi ke ujung bumi,
8(13-9) Seng bulih balosanmu ia, anjaha seng bulih tangihononmu ia; seng bulih maidop uhurmu mangidahsi, barang piaraonmu ia, barang ponopkononmu ia; 8 maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya,
9(13-10) tapi maningon bunuhonmu do ia, tanganmu sandiri patut parlobei mangonai laho mamunuhsi, dob ai pe ase ganup tangan ni bangsa in. 9 tetapi bunuhlah dia! Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat.
10(13-11) Maningon matei ia pargijigonmu bani batu, halani iojur ham marbalik humbani Jahowa Naibatamu, na mangarahkon ham luar hun tanoh Masir, hun rumah parjabolonan. 10 Engkau harus melempari dia dengan batu, sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau dari pada TUHAN, Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
11(13-12) Jadi ganup ma Israel mambogeisi, gabe mabiar, gabe lang be inunut mambahen hajahaton na sonai i tongah-tongah nasiam. 11 Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu.
Uhum bani Huta na Manombah bani Begu-begu
12(13-13) Anggo ibogei ham ibagas sada huta, na binere ni Jahowa Naibatamu bamu bahen iananmu, nini ijai, 12 Apabila di salah satu kota yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diam di sana, kaudengar orang berkata:
13(13-14) “Domma luar deba dalahi paruhur jahat hun tongah-tongahmu, anjaha iajar-ajari do marbalik pangisi ni huta ni sidea, nini do, ?Eta hita, ase sombah hita naibata na legan, na so tinanda nasiam.” 13 Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu, yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata: Mari kita berbakti kepada allah lain yang tidak kamu kenal,
14(13-15) Jadi maningon sungkunonmu, pareksaonmu anjaha tulimatonmu ai; anjaha tonggor ma, anggo sintong do ai, anjaha tongon do masa sihagigihonon ai i tongah-tongah nasiam, 14 maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu,
15(13-16) maningon bunuhon nasiam do pangisi ni huta ai marhitei mata ni podang, maningon siapkonon nasiam do ai, sagala na ibagas huta ai pakon pinahanni marhitei mata ni podang, 15 maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya.
16(13-17) Maningon patumpuon nasiam do ganup taban-taban ai hu tongah-tongah ni alaman bolag, jadi maningon tutungonmu ma huta ai pakon taban-taban ai bani apuy, gabe galangan situtungon bani Jahowa Naibatamu, ase gabe timbunan batu sadokah ni dokahni; seng boi paulion huta ai. 16 Seluruh jarahan harus kaukumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kaubakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi TUHAN, Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali.
17(13-18) Seng bulih age aha longkot bani tanganmu humbani sisiapkonon ai; sai marpangulaki ma uhur ni Jahowa humbani pargajag ni ringis-Ni, anjaha ibere bamu idop ni uhur, anjaha holong atei-Ni mangidah ham, anjaha ipabuei ham songon na binulawankon-Ni bani ompungmu. 17 Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya TUHAN berhenti dari murka-Nya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan-Nya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
18(13-19) anggo itangihon ham sora ni Jahowa Naibatamu, anjaha iramotkon ham ganup tonah-Ni, sagala na hutonahkon in bamu sadari on laho mangkorjahon na pintor bani pangidah ni Jahowa Naibatamu. 18 Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, untuk berpegang pada segala perintah-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata TUHAN, Allahmu.”
<< Ulangan 12 Ulangan 14 >>