Mazmur 26

26:1 Humbani si Daud. Luluhon Ham ma ahu, Ham Jahowa, ai ibagas hadaulaton do ahu marparlahou; bani Jahowa do ahu marhatengeran, seng moleole ahu. (Ps. 7:9; 43:1; 54:3.) 26:1 Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya TUHAN, sebab aku telah hidup dalam ketulusan; kepada TUHAN aku percaya dengan tidak ragu-ragu.
26:2 Uji Ham ma ahu, ale Jahowa, anjaha suba ma, pareksa Ham ma piah-piahku pakon pusu-pusungku. (Ps. 17:3; 139:23, 24.) 26:2 Ujilah aku, ya TUHAN, dan cobalah aku; selidikilah batinku dan hatiku.
26:3 Ai tongtong do i lobeihu idop ni uhurmu, anjaha romban hubani hasintonganmu do ahu marparlahou. (3 Joh. 3.) 26:3 Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu.
26:4 Seng ongga hundul ahu pakon siparladung, anjaha seng marsaor ahu pakon sipakulah-kulah. (Ps. 1:1; Jer. 15:17.) 26:4 Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul;
26:5 Sogam do uhurhu mangidah humpulan ni halak parjahat, anjaha seng ra ahu sahundulan pakon sibahen na jahat. 26:5 aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk.
26:6 Huburihi do tanganku tanda lang marsalah, anjaha huinggoti do anjap-anjapmu, Ham Jahowa, (Ps. 73:13; 122:5; 5 Mus. 21:6; Mat. 27:14.) 26:6 Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya TUHAN,
26:7 laho pabogeihon sora puji-pujian, laho mambaritahon haganup halongangan na binahenmu. 26:7 sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
26:8 Ham Jahowa, huhaholongi do hajongjongan ni rumahmu, ianan hasogopan ni hamuliaonmu.(Ps. 23:6; 27:4; 42:3-5; 63:2-7.) 26:8 TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam.
26:9 Ulang ma masabkon Ham tonduyhu rap pakon pardousa, atap goluhku rap pakon siduruskon daroh, (Ps. 5:7; 28:3; Job 9:22; Jes. 1:15.) 26:9 Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah,
26:10 ai ma halak na buei longkot hajahaton bani tangan ni sidea, anjaha gok sisip tanganni siamun. (5 Mus. 27:25; Ps. 15:5.) 26:10 yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan.
26:11 Tapi anggo ahu, ibagas hadaulaton do marparlahou, paluah Ham ma ahu, maidop ma uhurmu bangku. 26:11 Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan; bebaskanlah aku dan kasihanilah aku.
26:12 Jongjong bani dalan hanopan do naheihu, sai pujionku do Jahowa ibagas sagala parhumpulan. (Ps. 22:23; 68:27; 109:30.) 26:12 Kakiku berdiri di tanah yang rata; aku mau memuji TUHAN dalam jemaah.
<< Mazmur 25 Mazmur 27 >