Mazmur 132

132:1 Doding laho tangkog. Mardingat ma Ham, ale Jahowa, bani si Daud, ampa bani haganup halojaonni, 132:1 Nyanyian ziarah. Ingatlah, ya TUHAN, kepada Daud dan segala penderitaannya,
132:2 na dob marbulawan bani Jahowa, na dob marpadan bani Parkuasa ni Jakob: (2 Sam. 7.) 132:2 bagaimana ia telah bersumpah kepada TUHAN, telah bernazar kepada Yang Mahakuat dari Yakub:
132:3 Tongon, seng masukanku ampo-lampo ni rumahku, seng naikanku iananku modom, 132:3 “Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku,
132:4 tongon, seng lopasonku matangku tartunduh, atap tarpitpit langkop ni matangku, (Pod. 6:4.) 132:4 sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap,
132:5 paima jumpah ahu sada ianan bani Jahowa, sada rumah bani Parkuasa ni Jakob. (Lah. 7:46.) 132:5 sampai aku mendapat tempat untuk TUHAN, kediaman untuk Yang Mahakuat dari Yakub.”
132:6 Tongon, domma ibogei hita pasal poti parpadanan ai i Efrata, domma dapot hita ai i talun Jaar. (1 Sam. 7:16; 2 Sam. 6:13.) 132:6 Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar.
132:7 Masuki hita ma rumahni, manrogop ma hita bani sidogeian ni naheini. (Ps. 99:5.) 132:7 “Mari kita pergi ke kediaman-Nya, sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya.”
132:8 Jongjong ma Ham, ale Jahowa, laho ma Ham bani ianan parsarananmu, Ham pakon poti hagogohonmu. (4 Mus. 10:35, 36; 2 Kron. 6:41, 42.) 132:8 Bangunlah, ya TUHAN, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu!
132:9 Malimmu marpaheian hapintoron do, anjaha hinaholonganmu marsurak-surak. (Jes. 61:10.) 132:9 Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang Kaukasihi!
132:10 Halani si Daud juak-juakmu, ulang ma tulakkon Ham bohi ni na mininakanmu. (Ps. 84:10.) 132:10 Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kauurapi!
132:11 Domma marbija Jahowa bani si Daud, tongon, seng mangeluk Ia hunjai: Humbani ginomparmu do pahundulonku bani paratasmu. (Ps. 89:4, 5; 2 Sam. 7:12, 13.) 132:11 TUHAN telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya: “Seorang anak kandungmu akan Kududukkan di atas takhtamu;
132:12 Anggo iramotkon anakmu padanku ampa hasaksianku na huajarhon bani sidea, anak ni sidea pe hundul do bani paratasmu sadokah ni dokahni. 132:12 jika anak-anakmu berpegang pada perjanjian-Ku, dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu.”
132:13 Tongon, domma ipilih Jahowa Sion, ipindo uhurni do marhundulan ijai: (Ps. 68:17; 76:3; 78:68-72.) 132:13 Sebab TUHAN telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya:
132:14 On do parsarananku ronsi sadokah ni dokahni, ijon do Ahu sihol marianan, in do huharosuhkon. 132:14 “Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, di sini Aku hendak diam, sebab Aku mengingininya.
132:15 Parbohalanni sai pasu-pasuonku do, halak na masombuhni pabosuronku do bani ruti. 132:15 Perbekalannya akan Kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan Kukenyangkan dengan roti,
132:16 Malimni bahenonku do marpaheian haluahon, na hinaholonganni marolob-olob ibagas malas ni uhur. 132:16 imam-imamnya akan Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang.
132:17 Ijai patubuhonku do sada tanduk bani si Daud, pasirsironku sada suluh bani na mininakanku. (Luk. 1:69; Ps. 89:25; 1 Raj. 11:36.) 132:17 Di sanalah Aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang Kuurapi.
132:18 Munsuhni bahenonku do marhiou habadoron, tapi bani uluni marlinang-linang do sortalini. (Job 8:22.) 132:18 Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya.”
<< Mazmur 131 Mazmur 133 >>