Mazmur 130

130:1 Doding laho tangkog. Humbani hasosakan bagas do ahu, doruh-doruh Bamu, ale Jahowa. (Ps. 69:3; Tangis 3:55.) 130:1 Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya TUHAN!
130:2 Ham Tuhan, tangihon Ham ma sorangku, sai ipardiatei pinggolmu ma sora ni elek-elekkon. (Ps. 5:2; 17:2.) 130:2 Tuhan, dengarkanlah suaraku! Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
130:3 Anggo ikira Ham ganup dousa, ale Jahowa, ise ma na tahan jongjong, ale Jahowa? (Ps. 19:13; Job 9:3.) 130:3 Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
130:4 Tapi Bamu do hasasapan ni dousa, ase ihabiari halak Ham. (Jes. 55:7; Rom 6:1, 2.) 130:4 Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang.
130:5 Mangarap do ahu bani Jahowa, mangarap do tonduyhu, hatani do na hupaima-ima. 130:5 Aku menanti-nantikan TUHAN, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
130:6 Siholan do tonduyhu bani Tuhan, lobih humbani sihol ni parjaga bani siang ni ari, bani siang ni ari tongon. 130:6 Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi.
130:7 Arapkon ma Jahowa, ale Israel! Ai bani Jahowa do idop ni uhur, anjaha buei do haluahon Bani. 130:7 Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel! Sebab pada TUHAN ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
130:8 Tongon, Ia do na paluahkon Israel, humbani haganup dousani. (Ps. 25:22; Jes. 45:17; Mat. 1:21.) 130:8 Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya
<< Mazmur 129 Mazmur 131 >>