Mazmur 122

122:1 Doding laho tangkog. Humbani si Daud. Malas do uhurhu, sanggah ihatahon halak bangku: Laho ma hita hu rumah ni Jahowa. (Ps. 26:6-8; Jes. 2:3.) 122:1 Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: “Mari kita pergi ke rumah TUHAN.”
122:2 Jongjong do nuan naheinami, bani horbanganmu, ale Jerusalem. 122:2 Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem.
122:3 Ale Jerusalem, na pinajongjong songon kota, na niatur gabe mardomu. 122:3 Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat,
122:4 Tangkog do hujai sagala morga, morga ni Jahowa, aturan do ai bani Israel laho mamuji goran ni Jahowa. 122:4 ke mana suku-suku berziarah, yakni suku-suku TUHAN, untuk bersyukur kepada nama TUHAN sesuai dengan peraturan bagi Israel.
122:5 Tongon, ijai do ipajongjong hotak paruhuman, hotak bani ginompar ni si Daud. 122:5 Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga raja Daud.
122:6 Pindo nasiam ma damei bani Jerusalem; mardamei ma sagala na mangkaholongi ho. (Jes. 66:10; Sak. 4:7.) 122:6 Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem: “Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa.
122:7 Sai damei ma masa ibagas tembokmu, na sonang ibagas rumah bolonmu. 122:7 Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu!”
122:8 Halani saninangku pakon huan-huanku, sai pindohononku do damei ibagas ho. 122:8 Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku aku hendak mengucapkan: “Semoga kesejahteraan ada di dalammu!”
122:9 Halani rumah ni Jahowa Naibatanta, sai pindahanku do na madear bam. (Jer. 29:7.) 122:9 Oleh karena rumah TUHAN, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu.
<< Mazmur 121 Mazmur 123 >>