Roma 5

5:1 Ase, dob ipintori hita halani haporsayaon, mardamei ma hita pakon Naibata, marhitei Tuhanta Jesus Kristus. (bd. 3:24, 28; 4:24; Jes. 53:5.) 5:1 Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.
5:2 Marhiteihonsi do boi masuk hita hubani idop ni uhur haporsayaon, ai ma hajongjanganta nuan, anjaha megah do hita halani pangarapan bani hasangapon ni Naibata. (Ep. 3:12.) 5:2 Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
5:3 Tapi seng pitah ai, megah do homa hita ibagas hamarsikon, ai ibotoh hita, ihorhon hamarsikon ai do hasabaron; (Jak. 1:2, 3.) 5:3 Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
5:4 hasabaron ai mangkorhon hatalupon, anjaha hatalupon ai mangkorhon pangarapan. 5:4 dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
5:5 Anjaha pangarapan ai seng paroh habadoron, ai domma iuseihon hubagas uhurta holong ni uhur ni Naibata marhitei Tonduy Na pansing, na dob binereni banta. (Heb. 6:18, 19.) 5:5 Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
5:6 Ai sanggah galek ope hita, ijai ma tongon matei Kristus mangkophop parjahat. 5:6 Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah.
5:7 Ai payah do dong na ra matei manghophop parpintor; ra, adong do na barani matei manghophop halakna bujur. 5:7 Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar — tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati –.
5:8 Tapi Naibata, domma ipatalar holong ni uhurni ai banta, ai ma marhitei na matei Kristus manghophop hita, sanggah pardousa ope hita. (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:10.) 5:8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.
5:9 Ase lambin maluah ma hita nuan humbani ringis in marhiteihonsi, dob ipintori hita ibagas darohni ai. (1:18; 2:5, 8.) 5:9 Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
5:10 Ai anggo ipadamei hita pakon Naibata sanggah munsuhni ope hita, marhitei parmatei ni Anakni in, ai lang lambin maluah ma hita, na dob pinadameini in, dob manggoluh Ia? 5:10 Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya!
5:11 Tapi seng pitah ai, megah do homa hita ibagas Naibata, marhitei Tuhanta Jesus Kristus, ai marhiteihonsi do ijalo hita nuan pardameian in. 5:11 Dan bukan hanya itu saja! Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.
5:12 Halani ai, songon na masuk dousa in hu dunia on marhitei sada halak, anjaha marhitei dousa in roh hamateian, anjaha sonai ma das hamateian in bani haganup jolma, halani haganup sidea mardousa. (bd. 6:23; 1 Mus. 2:17; 3:19.) 5:12 Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
5:13 Ia duosa domma i dunia on hinan, age seng roh hinan ope titah in, tapi dousa seng ihira, anggo seng dong titah. (bd. 4:15.) 5:13 Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat.
5:14 Tapi hamateian in domma manggomgomi humbani si Adam nari das hubani si Musa, age pe seng dos pardousaon ni sidea hubani panlanggaron ni si Adam; usihan ni na sihol roh do ia. (1 Kor. 15:21, 22, 45, 55.) 5:14 Sungguhpun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang.
5:15 Tapi silayak-layak ai seng songon panlanggaron ai. Ai anggo halani panlanggaron ni sada halak matei na mabuei in, daoh do surungan das bani na mabuei in idop ni uhur ni Naibata ampa silayak-layak, marhitei pangidopi ni sada jolma, in ma Jesus Kristus in. 5:15 Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.
5:16 Anjaha silayak-layak ai pe seng songon pangkorhon ni duosa ni na sada halak ai. Ai ihorhon uhum halani sada panlanggaron do hamagouan, tapi ihorhon silayak-layak ai do pamintorion humbani buei panlanggaron. 5:16 Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran.
5:17 Ai anggo manggomgomi hamateian marhitei na sada halak ai halani panlanggaronni ai, lobihni ai ma halak na manjalo idop ni uhur na marlobih-lobih ampa silayak-layak hapintoran in, manggoluh anjaha manggomgomi marhitei na sada in, in ma Jesus Kristus. 5:17 Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
5:18 Ase songon panlanggaron ni sada halak mangkorhon uhum hamagouan bani haganup jolma, do marhitei pamintorion ni sada halak das hapintoran na pagoluhkon bani haganup jolma. (1 Kor. 15:22.) 5:18 Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
5:19 Ai songon marhitei panlawanon ni sada jolma gabe mardousa simbuei in, sonai do marhitei pambalosion ni na Sada in bahenonni pintor simbuei in. (Jes. 53:11.) 5:19 Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar.
5:20 Jadi roh ma titah in patambah panlanggaron; tapi tambah pe dousa, lambin tambah do idop ni uhur. (bd. 4:15; 7:8; Gal. 3:19.) 5:20 Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak; dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah,
5:21 Ase, songon na manggomgomi lobei dousa marhitei hamateian, sonai do age idop ni uhur in manggomgomi marhitei hapintoran na mangkorhon hagoluhan na sadokah ni dokahni marhitei Jesus Kristus Tuhanta in. (bd. 6:23.) 5:21 supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
<< Roma 4 Roma 6 >>