2 Korintus 3

3:1 Ai na mamuji-muji diri do hanami use? Atap na porlu do bannami surat hasaksian bani nasiam atap humbani nasiam, songon bani na deba? (bd. 5:12.) 3:1 Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu?
3:2 Nasiam do suratnami, na dob sinurat ibagas uhurnami, na tinanda anjaha na binasa ni haganup halak, (1 Kor. 9:2.) 3:2 Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
3:3 anjaha tanda do nasiam surat ni Kristus, na sinuratnami, na sinurat sedo marhitei tinta, tapi marhitei Tonduy ni Naibata na manggoluh in do; seng bani panuratan batu, tapi bani panuratan daging do, ai ma pusu-pusu. (2 Mus. 24:12.) 3:3 Karena telah ternyata, bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.
3:4 Sonai do tenger ni uhurnami marhitei Kristus bani Naibata. 3:4 Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus.
3:5 Seng mangasup hanami humbani dirinami, mamingkiri atap aha pe humbani dirinami, tapi Naibata do na mambahen mangasup hanami. (bd. 2:16.) 3:5 Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri; tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
3:6 Ia do na mambahen mangasup hanami, gabe siparugas bani padan na baru, sedo bani surat, tapi bani Tonduy in do; ai na mamunuh do surat, Tonduy in do na pagoluhkon. (Jer. 31:31; Joh. 6:63.) 3:6 Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan.
3:7 Ai gari parugason hamateian, na marsurat, na niuhir bani batu, marhasangapon do, pala seng tarbahen halak Israel mangkawahkon bohi ni si Musa halani sangap na ra salpu, na bani bohini ai, (2 Mus. 34:30.) 3:7 Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian
3:8 ai lang sangapan ma parugason bani Tonduy in? (Gal. 3:2, 5.) 3:8 betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh!
3:9 Ai anggo sangap parugason na bani uhum, ai lang sangapan ma parugason na bani hapintoran? (5 Mus. 27:26; Rom 1:17; 3:21.) 3:9 Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran.
3:10 Tongon, seng sangap be na marsangap hinan ijai, halani surung ni hasangapon on. 3:10 Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti.
3:11 Ai anggo sangap na ra salpu, jadi lobihan ma sangap ni na manongtong. 3:11 Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan.
3:12 Halani adong bannami pangarapan na sonai, pag tumang do hanami, 3:12 Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian,
3:13 seng songon si Musa, na mambahen panrungkub bani bohini, ase ulang tarkawahkon halak Israel ujung ni na laho salpu ai. (2 Mus. 34:33, 35.) 3:13 tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu.
3:14 Tapi gabe hengkeng do uhur ni sidea. Ai ronsi sadari on, anggo ibasa sidea padan na basaia, tong do rungkub ai; lanjar seng ibuha ope, halani marhitei Kristus do hansa tarpadaoh ai. (Rom 11:25.) 3:14 Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya.
3:15 Tongon, ronsi sadari on, tibal do panrungkub ai iatas uhurni sidea, anggo ibasa surat ni si Musa. 3:15 Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
3:16 Tapi sadihari mulak uhur ni sidea bani Tuhan in, ibuat ma panrungkub ai. (Rom 11:23, 26.) 3:16 Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya.
3:17 Ia Tuhan in Tonduy in do in; anjaha ija Tonduy ni Tuhan in,ijai do haluahon. 3:17 Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
3:18 Tapi hita haganup, marbohi na so marpanrungkub, mangidah hasangapon ni Tuhan in, songon ibagas sormin, gabe salih songon rupani, humbani hasangapon hu hasangapon, halani Tuhan, Tonduy in. 3:18 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar.
<< 2 Korintus 2 2 Korintus 4 >>