2 Korintus 6

6:1 Songon hasoman pangkorja, ipalumba hanami ma nasiam, ase ulang soya panjalonasiam bani idop ni uhur ni Naibata, (bd. 1:24; 5:20.) 6:1 Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang telah kamu terima.
6:2 ai nini do: Bani panorang idop ni uhur do ho hutangihon, anjaha bani panorang haluahon do ho huurupi. Tonggor ma, sonari ma panorang idop ni uhur, tonggor ma, sonari ma panorang haluahon. (Jes. 49:8; Luk. 4:9, 21.) 6:2 Sebab Allah berfirman:  “Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau,  dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau.”  Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu.
6:3 Seng mambahen partolsuan hanami atap bani aha pe, ase ulang hona risa jabatannami. 6:3 Dalam hal apa pun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela.
6:4 Ibagas haganup do ipatuduhkon hanami dirinami songon juak-juak ni Naibata: Ibagas hasabaron banggal, ibagas hamarsikon, ibagas hasunsahan, ibagas hasosakan, (bd. 11:23-27.) 6:4 Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran,
6:5 ibagas na hona pukul, ibagas na tartutup, ibagas hageoron, ibagas halojaon, ibagas mangkar ni mata, ibagas parpuasaon, (bd. 11:23-27.) 6:5 dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa;
6:6 ibagas hasusion, ibagas habotohon, ibagas lumbang ni uhur, ibagas habasaron, ibagas Tonduy Na pansing, ibagas holong ni uhur na so marsipakulah-kulah, (1 Tim. 4:12.) 6:6 dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati; dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik;
6:7 ibagas hata hasintongan, ibagas hagogohon ni Naibata, ai ma marhitei sinjata hapintoran i siamun ampa i sambilou; (1 Kor. 2:4.) 6:7 dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela
6:8 marhitei na tarpuji ampa na hona parpahiri, marhitei hata-hata na masambor ampa hata na madear; songon halak na pakahouhon, hape parsintong do; 6:8 ketika dihormati dan ketika dihina; ketika diumpat atau ketika dipuji; ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai,
6:9 songon na so tinanda, hape na tinanda do; songon na laho matei, hape tonggor ma manggoluh do; songon halak na niarsik-arsik, hape seng tarbunuh;(bd. 4:10, 11; Ps. 118:18.) 6:9 sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal; sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup; sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati;
6:10 songon na marhoru, hape tongtong do marmalas ni uhur; songon na miskin, hape buei do na ipabayak songon na so marnadong, hape haganup do adong bani.(Pil. 4:12, 13.) 6:10 sebagai orang berdukacita, namun senantiasa bersukacita; sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang; sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu.
6:11 Torang-torang do panluarnami bani nasiam, halak Korint, ungkab do uhurnami. 6:11 Hai orang Korintus! Kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu.
6:12 Seng sompit uhurnami mangidah nasiam, tapi uhurnasiam do na sompit. 6:12 Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu.
6:13 Songon na bani anakku do hatangkon: Balos na dos hujai ma homa bahen nasiam: Palumbang nasiam ma homa uhurnasiam! (1 Kor. 4:14.) 6:13 Maka sekarang, supaya timbal balik — aku berkata seperti kepada anak-anakku –: Bukalah hati kamu selebar-lebarnya!
6:14 Ulang ma sapasangan nasiam pakon na so porsaya! Ai aha ma pardomuan ni hapintoran ampa na so uhum, anjaha aha ma parsaoran ni haliharon ampa hagolapan? (Ep. 5:11.) 6:14 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
6:15 Aha ma pardomuan ni Kristus ampa Belial? Aha ma hasadaon ni na porsaya ampa na so porsaya? 6:15 Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?
6:16 Mintor ra ma mardomu rumah na mapansing ni Naibata ampa sisombah-sombahon? Ai hita do rumah na mapansing ni Naibata na manggoluh in, songon na hinatahon ni Naibata: Sihol marianan do Ahu itongah-tongah ni sidea anjaha mardalani, gabe Naibata ni sidea ma Ahu, anjaha sidea gabe bangsangku. (3 Mus. 26:12; 1 Kor. 3:16.) 6:16 Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini:  “Aku akan diam bersama-sama dengan mereka  dan hidup di tengah-tengah mereka,  dan Aku akan menjadi Allah mereka,  dan mereka akan menjadi umat-Ku.
6:17 Halani ai, luar ma hanima hun tongah-tongah ni sidea, anjaha paholang hanima ma dirinima, nini Tuhan in; ulang ma jamah hanima na butak, ase hujalo hanima! (Jes. 52:11; Pangk. 18:4.) 6:17 Sebab itu:  Keluarlah kamu dari antara mereka,  dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan,  dan janganlah menjamah apa yang najis,  maka Aku akan menerima kamu.
6:18 Jadi gabe Bapa ma Ahu bannima, anjaha hanima gabe anak ampa boru bangku, nini Tuhan, Sigomgom haganup. (Jer. 31:9; 32:38.) 6:18 Dan Aku akan menjadi Bapamu,  dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan  demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa.”
<< 2 Korintus 5 2 Korintus 7 >>