1 Yohanes 3

3:1 Tonggor nasiam ma banggal ni holong ni uhur na binere ni Bapa in banta, gabe targoran do hita anak ni Naibata, anjaha in do hita tongon. Halani ai, lang itanda dunia on hita, halani seng itanda Ia.(Joh. 1:12, 13; 16:3.) 3:1 Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
3:2 Nasiam hinaholongan, anak ni Naibata do hita nuan, anjaha seng talar ope, barang na gabe aha do hita; tapi ibotoh hita do, anggo dob talar Ia, usih ma hita songonsi, ai idahonta ma Ia, sonaha Ia sasintongni.(Rom 8:7; Kol. 3:4.) 3:2 Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya.
3:3 Anjaha ganup, na marpangarapan sonin Bani, ipapansing ma dirini, songon Ia na pansing ai. 3:3 Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
3:4 Ganup na manghorjahon dousa, panlanggar do ai homa bani titah, ai dousa, ai ma panlanggaron bani titah. 3:4 Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
3:5 Ibotoh nasiam do, laho mambuat dousanta do Ia ase roh; seng adong dousa ibagas Ia. (Jes. 53:4, 5; 1 Ptr. 2:24.) 3:5 Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa.
3:6 Ganup na marianan ibagas Ia, seng mardousa; ganup sipardousa lape ongga iidah Ia, anjaha itanda pe lang Ia. (Rom 6:14.) 3:6 Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi; setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia.
3:7 Nasiam dakdanakku, ulang ma ipaoto-oto halak nasiam. Na manghorjahon hapintoran, ai do na pintor, songon Ia na pintor ai. (bd. 2:29.) 3:7 Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar;
3:8 Halak sihorjahon dousa ai ma humbani sibolis, ai humbani mulani do mardousa sibolis in. Halani on do ase ipatalar Anak ni Naibata, ai ma laho mansedahon horja ni sibolis. (Joh. 8:44.) 3:8 barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu.
3:9 Ganup, na dob tubuh humbani Naibata, seng mardousa, ai marianan do totap bani bonih ni ai. Seng tarbahensi mardousa, ai na dob tubuh do ia humbani Naibata. (ay. 5, 6, 18.) 3:9 Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah.
3:10 Hunjon do boi tandaon anak ni Naibata pakon anak ni sibolis: Ganup na so manghorjahon hapintoran seng humbani Naibata ai, sonai homa na so marholong ni uhur bani hasomanni. 3:10 Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis: setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barangsiapa yang tidak mengasihi saudaranya.
3:11 Ai on do barita na binogeinasiam humbani mulani, ase marsihaholongan hita. (Joh. 13:34.) 3:11 Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi;
3:12 Ulang ma songon si Kain, na roh humbani na jahat ai, gabe ibunuh anggini. Aha do halani ase ibunuh ia? Halani jahat horjani, tapi horja ni anggini ai pintor. (1 Mus. 4:8.) 3:12 bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar.
3:13 Ulang ma longang uhurnasiam, sanina, anggo idomdomi dunia on nasiam. (Mat. 5:11; Joh. 15:18, 19.) 3:13 Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu.
3:14 Ibotoh hita do, na dob mandipar hita hun hamateian hu hagoluhan, halani holong uhurta bani hasoman. Na so parholong ni uhur, marianan do totap ibagas hamateian. (bd. 2:11; Joh. 5:24.) 3:14 Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut.
3:15 Barang ise na mardomdom bani hasomanni, sibunuh jolma do ai, anjaha ibotoh nasiam do, na so marianan totap hagoluhan na sadokah ni dokahni bani sagala sibunuh jolma. (Mat. 5:21, 22.) 3:15 Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
3:16 Hunjon do itanda hita holong ni uhur in, ai ma marhitei na birereni ai hosahni manghophop hita. Hita pe patut do bereonta hosahta manghophop hasomanta. (Joh. 15:13.) 3:16 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
3:17 Anggo adong halak na bayak, anjaha iidah hurangan hasomanni, hape itutup labah ni uhurni dompaksi, ija ma boi totap marianan holong ni uhur ni Naibata ibagas ia? (bd. 4:20; 5 Mus. 15:7.) 3:17 Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
3:18 Nasiam dakdanakku, ulang ma hatanta pakon dilahta mangkaholongi, tapi marhitei pambahenan ma ampa hasintongan. (Jak. 1:22; 2:15 ps.) 3:18 Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
3:19 Hunjon ma botohonta, paboa humbani hasintongan hita, anjaha ipatenger hita uhurta i lobeini, 3:19 Demikianlah kita ketahui, bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah,
3:20 sanggah na manosal uhurta ibagas: Banggalan do Naibata humbani uhurta anjaha ibotoh haganup. 3:20 sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar dari pada hati kita serta mengetahui segala sesuatu.
3:21 Nasiam hinaholongan, anggo seng isalahkon uhurta hita, marhinsah ni uhur do hita ilobei ni Naibata. (Rom 5:1, 2; Heb. 4:16.) 3:21 Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah,
3:22 Anjaha barang aha pe ipangindo hita, jaloonta do hum-Bani, halani iramothon hita titahni, anjaha ihorjahon hita rosuh ni uhurni. (Mrk. 11:24.) 3:22 dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari pada-Nya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya.
3:23 Anjaha on do titahni, ase porsaya hita bani Goran ni Anakni Jesus Kristus, anjaha marsihaholongan hita, songon na dob tinonahkonni ai banta. (Joh. 6:29; 15:17.) 3:23 Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.
3:24 Halak na manramotkon titahni, ai do na marianan ibagas Ia, anjaha Naibata ibagas ia. Anjaha hunjon do ibotoh hita, na dob marianan Ia ibagas hita, ai ma humbani Tonduy in, na dob binereni banta. (bd. 4:13; Rom 8:9.) 3:24 Barangsiapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.
<< 1 Yohanes 2 1 Yohanes 4 >>